bộ chuyển đổi dc dc

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
DCD40A

DCD40A

SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault Brands

DC/DC CONVERTER 5.1V +/-12V 40W

Trong kho: 6.076

$0.00000

TMX-354-1205G

TMX-354-1205G

SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault Brands

DC/DC CONV 5V +/-12V 5.2V 350W

Trong kho: 6.222

$0.00000

DPCI-204-1203MG

DPCI-204-1203MG

SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault Brands

DC/DC CONV 5V 3.3V +/-12V 200W

Trong kho: 6.244

$0.00000

TMX-353-0512G

TMX-353-0512G

SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault Brands

DC/DC CONVERTER 5V +/-12V 350W

Trong kho: 6.355

$0.00000

DPCI-204-1203G

DPCI-204-1203G

SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault Brands

DC/DC CONV 5V 3.3V +/-12V 200W

Trong kho: 6.395

$0.00000

DCX-354-1205FG

DCX-354-1205FG

SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault Brands

DC/DC CONV 5V +/-12V 5.2V 350W

Trong kho: 6.401

$0.00000

DPCI-154-1203G

DPCI-154-1203G

SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault Brands

DC/DC CONV 5V 3.3V +/-12V 150W

Trong kho: 6.480

$0.00000

DCD40-12

DCD40-12

SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault Brands

DC/DC CONVERTER 12V 40W

Trong kho: 6.504

$0.00000

DCG40A

DCG40A

SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault Brands

DC/DC CONVERTER 5.1V +/-12V 40W

Trong kho: 6.542

$0.00000

DCD40B

DCD40B

SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault Brands

DC/DC CONVERTER 5.1V +/-15V 40W

Trong kho: 6.611

$0.00000

TMX-354-1212G

TMX-354-1212G

SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault Brands

DC/DC CONVERTER 5V +/-2X12V 350W

Trong kho: 6.636

$0.00000

TMX-354-1224G

TMX-354-1224G

SL Power Electronics - Manufacturer of Condor / Ault Brands

DC/DC CONVERT 5V +/-12V 24V 350W

Trong kho: 6.687

$0.00000

Top